Nieuwe Oogst

Opschalingscluster Sieswerd-Hemert beweegt mee met nieuwe koers provincie voor windmolenparken 

 Windrichting Friesland wijzigt

Jurjen en Sjaak Bos

Jurjen (links) en Sjaak Bos bij de boerderij aan de Marne bij Bolsward, met op de achtergrond de  solitaire windmolen die verdwijnt, mits het nieuwe windmolenpark Sieswerd-Hemert doorgaat.

Stichting Opschalingscluster Sieswerd, een initiatief van zes boeren, presenteert een windmolenpark in een windrijk gebied zonder veel omwonenden. Provincie Fryslân geeft de ruimte.   


    De provincie houdt niet meer vast aan de drie beoogde windenergielocaties, een voortvloeisel uit het coalitieakkoord, zo lekte eind vorige week uit. Het geplande windmolenpark langs de Afsluitdijk staat nog overeind, maar de andere twee, aan de kop van de Afsluitdijk en bij Heerenveen, staan op de tocht. Gedeputeerde Hans Konst maakte dinsdag bekend dat de provincie deze windmolenparken schrapt vanwege vele tegenstand. Wel is er ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals vanuit de buurtschap Sieswerd-Hemert.                 

    Jurjen Bos uit Bolsward en Sjaak Bos uit Hichtum zetten het plan van Stichting Opschalingscluster Sieswerd uiteen over een windmolenpark in de buurtschappen Sieswerd en Hemert. Het plan voor veertien windmolens kan een belangrijk onderdeel worden van de energieopdracht van de provincie en, misschien voor het maatschappelijk draagvlak van nog groter belang, het bevind zich in een gebied waar genoeg ruimte is met weinig omwonenden.                 

    ‘Nieuwe windmolens en participatie staan centraal’, vertelt Jurjen Bos. De melkveehouder heeft in de keuken van zijn kop-hals-rompboerderij aan de Marne in Bolsward een aantal kaarten op tafel uitgespreid. ‘We hebben dit plan zo goed mogelijk voorbereid. Daarom hebben we ook omwonenden vooraf ingelicht. Dat hebben we geleerd van kritiek op de eerdere aanpak. Zo bouw je ook draagvlak op. ‘ Voor directe omwonenden wordt rekening gehouden met een vergoeding.   


Dorpsmolens            

    In het plan worden bestaande molens in de regio opgeschaald en ook worden dorpsmolens meegenomen. Hierover zocht de stichting contact met de Ferieniging Fryske Doarpsmûnen (FFD). In de buurtschap Sieswerd-Hemert komen veertien nieuwe windmolens van 3 megawatt, goed voor in totaal 42 megawatt. De masthoogte wordt in het plan gesteld op 99 meter en de rotor op 100 meter. Het toerental van de wieken is lager en daardoor een stuk stiller. De geschatte opbrengst is 10.000.000 kilowattuur per windmolen.                 

    Het stichtingsbestuur van dit windmolenplan bestaat uit Jurjen en Sjaak Bos, Jelle Hannema uit Hichtum, Joazef Attema uit Burgwerd, Jan Galema uit Burgwerd en Sjoerd en Gerard Mensonides uit Cornwerd, alleen veehouders met een eigen windmolen. Sjaak Bos legt uit dat onderdelen als sanering en participatie, onder meer van dorpenfondsen, de plannen versterken. De dorpen Burgwerd, Hichtum en Schettens liften ook mee.                 

    Ook Bolsward behoort daartoe. Hier wordt gekeken naar mogelijke steun aan het noordlijnende zwembad Vitaloo. Er is daar geen sprake van een dorpenfonds, maar van een fonds voor Doarp, Stêd en Omkriten (DSO).                 

    Gezinnen in Bolsward, Hichtum, Burgwerd en Schettens kunnen winddelen kopen. Daarbij wordt gedacht aan drieduizenden gezinnen. Eén winddeel staat gelijk aan 3.500 kilowattuur. Dat staat weer gelijk aan het gebruik van een gemiddeld huishouden. Deze uitgifte van winddelen is een belangrijke toevoeging van het plan, vinden Jurjen en Sjaak Bos.                 

    Hoe sneller het plan wordt uitgvoerd, hoe beter, zeggen de initiatiefnemers. Ze rekenen erop dat het plan over vier, vijf jaar zijn beslag zal krijgen. Er wordt ingezet op 2018. ‘Dat hant natuurlijk wel af van de snelheid van de procedure van provincie Fryslân en de mogelijke tegenstanders, maar we zijn er positief over’, vertelt Sjaak Bos. Jurjen Bos is gedecideerd: ‘Het is de vijfde versie van het plan en je leert natuurlijk van de vorige. Dus dat maakt het ook kansrijker. 


Aanpassen                 

    ‘Als ik nu lees dat de provincie het aantal molens in windmolenparken wil beperken van vier tot maximaal tien, Dan zullen wij ook daarin mee moeten bewegen en het plan moeten aanpassen’, verwacht Sjaak Bos. ‘Daarom is het ook belangirjk dat we zo snel mogelijk met gedeputeerde Konst en de Statenpartijen rond de tafel zitten.’                 

    Lokale ondernemers, vaak boeren, kunnen hun solitaire molen inleveren in ruil voor aandelen in het nieuwe windmolenpark. Zij hebben het recht op de daarbij behorende opbrengsten. Ook andere dorpsmolens worden op dezelfde manier ingebracht, is het idee van de stichting. Daarnaast kan een dorpenfonds voor de omliggende plaatsen voor nieuw elan zorgen. Hoe meer windmolens het plan bevat, hoe beter de opbrengst.                 

    Jurjen Bos: ‘De regio kan meeprofiteren. Sowieso door landschapsverbetering. De revenuen komen bovendien deels beschikbaar voor de plaatselijke middenstan en de verenigingen. Dit soort plannen is ook vooral bedoeld om de opbrengsten aan de regio ten goede te laten komen. Daarom is er haast geboden. Nu heb je de invulling nog min of meer zelf in handen. Als we deze kans laten schieten, nemen anderen de regie over. Als het onder de vleugels van de provincie of het Rijk komt, staat de regionale plus onder druk.’                 

    Nu de MEP-subsidie (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie) van de meeste windmolens af is, ligt de opbrengst op 4 cent per kilowattuur. Dat moet via hernieuwde subsitdies, zoals de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) weer stijgen naar 9 à 10 cent. ‘Zeker als er sprake is van participatie van verschillende partijen uit de regio, die er beter van moeten worden’, legt Sjaak Bos uit.               

    Het is streven naar duurzame energie, maar dan steekgebonden, met de slogan ‘Met elkaar, voor elkaar’, vindt het tweetal. ‘En, eerlijk is eerlijk, het is niet meer idealisme alleen, er moet ook geld worden verdiend’, benadrukt Sjaak Bos. 

_

_

_

_

_