_

DSO-fonds / Dorpsmolen 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat ook bij ons in een hoog vaandel. Voor de plaatsen Hichtum, Schettens, Bolsward en Burgwerd hebben wij een jaarlijkse vergoeding gereserveerd, vanaf het moment van in gebruik neming van de molens. Deze vergoeding bedraagt € 10.000,- per plaats en is afhankelijk van de wind t.o.v. de prognose. Waait het meer, dan gaat de vergoeding omhoog en waait het minder dan is de vergoeding lager. De dorpen hoeven niets te doen voor deze bijdrage. Ze kunnen deze bijdrage besteden aan clubs, verenigingen, sociale evenementen of andere duurzame initiatieven. De verdeling doormiddel van een financiële vergoeding zal lopen via een op te richten Stichting.

Omwonendenvergoeding 

Groene stroom is een goede zaak, maar een cluster windmolens blijft niet onopgemerkt. Ook al voldoen we aan alle geldende wet- en regelgeving wat betreft overlast, omwonenden en mensen uit de direct omliggende plaatsen hebben het zicht er wel op. Daarom hebben wij hiervoor een jaarlijkse vergoeding gereserveerd vanaf het moment dat de molens gebouwd en in gebruik genomen zijn. We onderscheiden drie verschillen:    


Woont u binnen 500 meter vanaf een windturbine, informeer dan bij ons voor de mogelijkheden. 


Woont u tussen 500 en 750 meter vanaf een windturbine, kunt u een vergoeding van € 1.200,- per jaar ontvangen, indien u zich aanmeldt. Informeer bij ons voor de mogelijkheden. 


Woont u tussen 750 meter en 1.000 meter vanaf een windturbine, dan kunt u een vaste jaarlijkse vergoeding van € 250,- ontvangen, indien u zich aanmeldt. Informeer bij ons voor de mogelijkheden.   


De definitieve afstanden zijn bekend zodra de vergunningen zijn verleend, omdat dan de exacte positie van de windturbines vaststaat. 

_

_

_