_

Het plan Doel is de realisatie van 14 windmolens van 3 MW per stuk. Deze molens zijn ongeveer 100 meter hoog. De molens produceren gezamenlijk 140 miljoen kWh, genoeg voor 40.000 huishoudens. Zodra de ruimte-lijke procedure wordt opgestart zullen diverse opstellingsvarianten onderzocht worden in de Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) De initiatiefnemers wonen allen in de directe omgeving en zullen hun bestaande solitaire molens afbreken. Zij zijn dus ook gebaat bij een goede inpassing van het plan! 

_

Participatie 

Deelnemers in het park zijn boeren uit de omgeving die een bestaande molen zullen opruimen in ruil voor aandelen in dit project. Onder andere die van Hannema uit Hichtum, Attema en Galema-Bos uit Burgwerd en Bos uit Bolsward. Hiernaast doen nog meer moleneigenaren uit de omgeving mee in ruil voor het opruimen van hun bestaande molen. De overige ruimte in het windpark is gereserveerd voor omwonenden en inwoners van omliggende plaatsen en er is nog ruimte over voor meer moleneigenaren, of -  indien er veel belangstelling is voor participatie - voor meer participatie. Op het gebied van participatie zijn er verschillende mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat vooral de directe omgeving kan meeprofiteren van ons initiatief. Maar, zoveel mensen, zoveel wensen. Daarom presenteren wij het participatiepalet. Er zijn vier verschillende kleuren waaruit gekozen kan worden. Men kan ook voor meerdere kleuren kiezen. Zo is er voor ieder wat wils!

_

_

_

Sieswerd