Het plan Sieswerd heeft bij het Fryslân foar de Wyn gehaald tot de B-status, dit betekent dat er nog wat aanpassingen nodig waren om tot een eventuele uitvoering te komen. Het plan is dan echter wel gekortwiekt tot 4 á 5 molens en moest samenwerken met het initiatief Wommels-Iens. Samen met de andere A- en B-plannen is getracht om meer steun voor plaatsing te krijgen bij de Provinciale Staten. Helaas is dit niet gelukt, in december hebben de Staten gekozen voor molens op het IJsselmeer/Afsluitdijk en nog 36 MW bij Hiddum-Houw.

De nieuwe coalitie van de Provincie Fryslân geeft in haar akkoord 2015-2019 aan om geen nieuwe molens te plaatsen op het vaste land! Hierdoor zijn wij genoodzaakt om onze plannen eerst in de ijskast te zetten en wachten op een andere wind.


Zoals de wind nu waait zal er de komende vier jaar niks op het land bijgebouwd worden, de provincie heeft ingestemd met het plan WP Fryslân met alleen molens in het IJsselmeer, of hier deelname dan wel sanering van bestaande molens mogelijk is, is nog onduidelijk. Het is wachten op een coalitie met meer ambitie voor duurzame energie op het vaste land van Fryslân om ook het plan Sieswerd weer nieuw leven in te blazen. 

_